Якісно підготовлене насіння – гарантовані сходи!26.03.2018

   Виробництво продукції рослинництва передбачає застосування інтенсивних технологій і високоточного обладнання та агрегатів в польових умовах. Але головним фактором в технологічному процесі вирощування був і є генетичний потенціал сучасних сортів та гібридів сільськогосподарських культур. Вся генетична інформація зберігається в зародку насінини, тому лише якісний насіннєвий матеріал може забезпечити максимальну реалізацію урожайного потенціалу сорту чи гібриду.

   За твердженнями дослідників провідних селекційних установ, нерівномірність розміщення рослин на одиниці площі може призвести до недобору урожаю в 20-30%. Різниця, в межах посіву, між рослинами хоча б на один листок може призводити як до зниження абсолютних показників елементів структури врожаю (озерненість, та вихід зерна із рослини), так і збільшення вологості зерна на момент збирання. Тому, надзвичайно важливим фактором в підготовці посівного матеріалу є його одноманітність по багатьом ознакам: за розмірами, питомою вагою, енергією проростання... Це дає змогу провести точний висів насіння в польових умовах посівними агрегатами різного типу. З цією метою проводиться розподіл  посівного матеріалу на фракції за розміром та питомою вагою на очисних, сортувальних та калібрувальних машинах різного типу.

   Якісний розподіл насіння на фракції передбачає можливість проведення точного кількісного висіву  насіння на погонний метр із ідентичним розміщенням насінин в ґрунті на задану глибину посіву. Це дає змогу отримати рівномірні сходи в короткий термін, що забезпечить в подальшому максимальну реалізацію генетичного потенціалу сорту чи гібриду по урожайності та якості.

   Для набухання і проростання насінин більшості вирощуваних сільськогосподарських культур потреба води становить від 60 до 100 % власної ваги насіння. За даними багатьох дослідників, найбільш придатним для посіву є насіння середніх фракцій. Саме таке насіння дає змогу забезпечити технічно рівномірний висів у полі і отримати найбільш одночасні вирівняні сходи. Це обумовлено фізіологічними і фізико-механічними характеристиками насіння.

   Малі за розміром насінини потребують найменше вологи для проростання, але глибина посіву такого насіння фізіологічно обмежена недостатньою кількістю поживних речовин для стартового росту, а наявність вологи у верхньому шарі ґрунту досить нестабільна. Найбільш дрібні фракції насіння використовувати для посіву недоцільно, оскільки вони не вирівняні по схожості і забезпечити таким матеріалом якісний висів по кількості досить складно.

   При проведенні первинної очистки вороха соняшнику застосовуються підсівні решета розміром 2,6 мм, що забезпечує видалення з насіннєвої маси малих за розміром насінин з масою 1000 шт. менше 40 г. Для кукурудзи розмір підсівних решет становить 4,5-5,5 мм. залежно від гібриду.

   Потреба у воді для проростання крупних насінин набагато більша, тому важлива наявність води в посівному шарі протягом всього періоду до виходу проростка на денну поверхню. Це можна забезпечити лише шляхом збільшення глибини загортання насіння, що може призвести до надлишкового контакту молодих проростків з різного типу шкідниками (шкодочинні грибкові, бактеріальні та вірусні інфекції, підгризаючі шкідники). Також найбільш крупні за розміром насінини найбільше травмуються на всіх етапах очистки та сортування і мають меншу схожість. Тому найбільш крупні (не масові) фракції, що складають близько 1-1,5 % від загальної кількості насіння, для масових посівів не використовуються.

Основні етапи в технології підготовки посівного матеріалу:

  1. Первинна очистка. При проведенні первинної очистки вихідного насіннєвого вороха проводиться відокремлення від основної маси мінеральних і органічних домішок та найбільш дрібної і найбільш крупної фракцій насіння, що сумарно складає від 10 до 25 %. Відхід дрібної за розміром фракції може бути регульований технологом  в залежності від умов року вирощування, наявної кількості вихідного насіннєвого вороху і т.д. Технологічна операція проводиться на решетних очисних машинах.
  2. Вторинна очистка та калібрування за розміром передбачає розподіл насіннєвого матеріалу на решетах з різною величиною та формою отворами. За розміром та формою насіння може бути від 3 до 6 фракцій.
  3. Калібрування за питомою вагою передбачає видалення із фракцій насіння фізично неповноцінних та пошкоджених зернин та найбільш легкої частини матеріалу за його «парусністю». Технологічна операція проводиться переважно на пнемо-вібростолах.
  4. Cортування на фотосепараторі – передбачає відокремлення від загальної маси насінин та домішок, які не можуть бути виділені механічним шляхом (органічні і неорганічні домішки однакові з насіниною за розміром та вагою, іншого кольору…)
  5. Протруювання та затарювання. Очищений пофракційно насіннєвий матеріал проходить обробку засобами захисту та розфасовку в тарні одиниці з відповідним маркуванням партій насіння.

Зберігання підготовленого насіннєвого матеріалу проводиться в складських приміщеннях різного типу з дотриманням оптимальних умов зберігання.

Отримати в польових умовах дружні рівномірні сходи можливо лише при умові використання якісно підготовленого посівного матеріалу.