Уряд збільшив суму компенсації вартості насіння28.02.2019

     30 січня 2019 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову №126  Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 106 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 22, ст. 728, № 89, ст. 2954).

     Зміни що стосуються суми компенсації вартості насіння українського виробництва:

    4. У пункті 7:

    1) в абзаці першому слова і цифри “(у розмірі не більше 60000 гривень на одне господарство, без урахування сум податку на додану вартість)” замінити словами і цифрами “(у розмірі 80 відсотків вартості насіння без урахування сум податку на додану вартість, але не більше 80000 гривень на одне господарство)”.

   Ознайомтесь із повним текстом постанови №126 за посиланням  https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnerzhavnomu-byudzheti-dlya-nadannya-finansovoyi-pidtrimki-rozvitku-fermerskih-gospodarstv

      Раніше ми публікували алгоритм Як отримати компенсацію за насіння української селекції