НОВИЙ ГІБРИД КУКУРУДЗИ ВН 63 – ВПЛИВОВИЙ АРГУМЕНТ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ14.03.2016

 

 

Вітчизняний аграрний сектор, як і економіка України в цілому, перебувають в досить скрутному становищі – з одного боку світовий ринок, що диктує певні умови, а з іншого – вже прийняті, але й неприйнятні, зміни до податкового кодексу. Між ними міцно стиснутий український виробник, для якого питання зменшення собівартості рослинницької продукції стає, як ніколи, актуальним.

Суттєву частку витрат формує вартість посівного матеріалу, яка складає, в залежності від гібриду, 5 - 20%. В зв’язку із цим насінництво, як напрямок діяльності господарств, стає дуже важливим для збільшення рентабельності виробництва в окремих господарствах та в країні в цілому.

На українському ринку, насіння представлене Державними селекційними установами, але більшу частку все ж займають іноземні та вітчизняні селекційні компанії. Ситуація у вітчизняній галузі селекції і насінництва не відрізняється, особливим чином, від ситуації в інших секторах виробництва, в яких, на початку 90-х років, під час становлення України як самостійної держави, було відсутнє ефективне планування та вільний розвиток. Лише окремі підприємства, завдяки креативності та нестандартному мисленню їх засновників, зуміли зайняти певне положення на ринку, тримати високу планку якості та пишатися своїми здобутками і перспективами розвитку.
Взагалі, селекційно-генетична робота, після винесення її за межі державного регулювання та керування, стала кращою та хіба не єдиною альтернативою, як державним селекційним закладам, так і іноземним компаніям. Достатньо порівняти кількість гібридів, що були внесені до Реєстру сортів рослин України вітчизняними селекційними компаніями за останні роки, та посівні площі, на яких вирощують ці гібриди.
Але у виробника, звичайно, виникає питання: яким чином українським селекційним компаніям вдається тримати, порівняно, невисоку вартість насіння і, в той самий час, забезпечувати якість посівного матеріалу? Адже, селекційна робота є кропіткою та багаторічною, трудомісткою та високо затратною.
Відповідь досить проста - нові технології в селекційно-генетичній роботі. І це не тільки використання існуючих, але й розробка суттєво нових методів і технологій (хто має очі, той побачить; хто має вуха, той почує...).
В наукових здобутках Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) більше 50 винаходів по технології селекційного процесу, які стосуються методів створення вихідного матеріалу, батьківських компонентів, отримання гібридного насіння гетерозисних культур, в тому числі кукурудзи, соняшнику та ріпаків.

 

В назві підприємства недарма використане слово «інститут». В основу діяльності ВНІС покладено глибокі генетичні дослідження та креативний підхід до методів селекції. Селекційно-генетичну роботу фундаментального напрямку ВНІС проводить досить давно (перші гібриди власної розробки ВНІС було внесено до Реєстру сортів України  вже у 2001 р.), але сьогодні науково-дослідні процеси мають сучасний характер і перейшли  на молекулярний рівень.
Так, селекційний процес ВНІС ґрунтується на маркерах опосередкованої селекції (використання ДНК-маркерів для відбору бажаних форм), впроваджуються методи генетичної інженерії створення біотехнологічних рослин з інтродукованими генами, налагоджена робота по редагуванню геному (сучасний напрямок, який дозволяє безпосередньо і цілеспрямовано змінювати генотип, шляхом спрямованої зміни молекули ДНК (не плутати з ГМО)).
Впровадження нових методів в поєднанні з оригінальними селекційними підходами дозволяє нам впевнено дивитись в майбутнє, коли великі аграрні та малі фермерські господарства будуть засівати нашим насінням тисячі гектар української родючої землі та отримувати впевнені прибутки від врожаїв.
Тож, перейдемо до конкретики, а саме - до наших досягнень. Портфель ВНІС вміщує 11 гібридів соняшнику, як звичайних, так і стійких до гербіцидів, що містять трибенурон-метил та гербіцидів імідазолінонової групи, 2 сорти соняшнику, 7 гібридів кукурудзи, зернові та технічні культури.

Сьогоднішня наша розповідь саме про кукурудзу.


Кукурудза традиційний генетичний та селекційний об’єкт. Слід згадати, що гібриди першого покоління були створені саме цієї культури. Сучасний рівень вимагає гібридів із заданими властивостями, серед яких найважливішими є продуктивність та швидкість віддачі вологи. При створенні гібридів з високим ступенем вологовіддачі, для добору використовуються, як біохімічні показники зерна, так і морфотип окремого колоска та качана в цілому. Зазначений підхід дозволяє мати вологовіддачу, що не поступається кращим світовим аналогам.

При описі гібридів використовують термін «потенціал врожайності». Звичайно, потенційні можливості гібридів річ важлива, і це є безумовним, але вони передбачають оптимум всіх умов як виробничого характеру, так і зовнішнього середовища.
 І, якщо перше ми можемо планувати та забезпечити, то друге залишається непередбачуваним. В зв’язку із цим одним із напрямків селекції кукурудзи є селекція спрямована на стабільність урожаю. Це означає, що при високій потенційній урожайності гібрид додатково має здатність добре реагувати на змінені умови вирощування і за різних факторів впливу забезпечувати стабільно високий рівень продуктивності, а, відповідно, виступати гарантом отримання стабільного урожаю по господарству в цілому.
Одним із таких гібридів є гібрид нового покоління ВН 63, якій дозволено до використання на території України у 2015 році. Це середньоранній простий гібрид (ФАО 280) зернового та силосного напрямків використання.  При створені його батьківських компонентів було використано лише ті форми, що самі по собі та в комбінації мали високу стабільність урожаю за результатами випробувань протягом 3 років в різних кліматичних зонах. До того ж, гібрид має підвищену толерантність до посушливих умов, що додатково підвищує його стабільність.
Дані державного випробування, наші дослідження та експериментальні посіви у суто виробничих умовах свідчать, що цей гібрид придатний до вирощування у всіх зонах, а завдяки своїй високій стабільності урожаю добре поводить себе при використанні інтенсивної технології та за умов вирощування з мінімальною обробкою ґрунту. В усіх, вище наведених, умовах характеризується високим рівнем стійкості до основних хвороб поширених на території України. За рекомендованої густоти стояння цей гібрид здатен забезпечити урожайність по областях України в середньому: Черкаська  - 87-92 ц/га, Миколаївська – 50-52 ц/га, Кіровоградська – 68-70 ц/га, Дніпропетровська – 70-72 ц/га, Вінницька – 79-84 ц/га та Київська – 98-105 ц/га.
Підсумовуючи, все вище сказане, необхідно зазначити, що вирощування кукурудзи на сьогоднішній день є економічно найвигідніше, адже саме у кукурудзи, майже вдвічі вища урожайність порівняно з іншими зерновими, стабільно привабливі ціни та високий попит.
Сьогодні Україна є постійним та надійним постачальником кукурудзи на світовому ринку і займає третє місце, а це - 15 %, серед країн експортерів.
За оцінками експертів, темпи росту урожайності кукурудзи в Україні за останні десять років перевищують такі самі показники у США удвічі, а середня врожайність зросла на 82% — від 33 ц/га у 2004 року до майже 62 ц/га у 2014 року.

Довготривала та плідна робота селекціонерів Всеукраїнського Наукового Інституту Селекції (ВНІС) дозволить українському аграрію отримувати стабільні прибутки, зменшуючи витрати на насіння гібридів кукурудзи від, дійсно, українського якісного виробника:

 

Гібрид

ФАО

Особливості гібриду

Вн 63

Середньостиглий (ФАО 280)

Високоврожайний гібрид зі швидкою віддачею вологи, стійкий до посухи та основних хвороб.

Вн 6763

Середньостиглий (ФАО 320)

Гібрид з підвищеною стійкістю до проростання в несприятливих умовах, що дозволяє використовувати його в конкуренції із гібридами з меншим ФАО.

Амарок

Середньоранній (ФАО 220)

Гібрид невибагливий до грунтів та придатний до вирощування за мінімальною та нульовою технологією обробітку грунту. 

Гран 220

Середньоранній (ФАО 210)

Пластичний гібрид зернового напрямку використання. Швидка вологовіддача. Потужний стартовий ріст.

Гран 310

Середньоранній (ФАО 250)

Високий вихід зерна, добре переносить зниження температури на початку вегетації.

Гран 5

Середньостиглий (ФАО 270)

Гібрид поєднує в собі високий рівень врожайності при низькому рівні вологості зерна.

Гран 6

Середньостиглий (ФАО 300)

Гібрид з високою і стабільною врожайністю та швидкою вологовіддачею

 

Детальну інформацію про гібриди та їх характеристики ви можете прочитати на сайті компанії: vnis.ua


Важливо! Все насіння гібридів соняшнику, селекції інституту, фасується в фірмові мішки з номерними етикетками, забезпеченими додатковою системою захисту – голограмою з логотипом ВНІС. Будь-яке інше фасування свідчить про фальсифікацію насіння.