ДНК та клітинні технології06.10.2014

ДНК та клітинні технології – властивості рослини (гібриду сорту), запрограмовані в молекулі спадковості - Дезоксирибонуклеїновій кислоті (ДНК). Зміна властивостей завжди супроводжується зміною ДНК. У випадку класичної селекції такі зміни обумовлені природніми процесами – формування статевих клітин та їх комбінаторики при формуванні наступного покоління.

До розвитку ДНК-технологій селекціонери працювали «наосліп», сьогодні селекційна робота супроводжується використанням ДНК-маркерів (певних послідовностей ДНК, які розрізняються у батьківських організмів і фізично зв’язані із генами, що визначають корисні ознаки рослин). Використовуючи ДНК-маркери наші селекціонери створюють нові форми рослин, слідкуючи за розподілом ознак в поколіннях, що значно спрощує роботу. ДНК-маркери також дуже корисні при визначенні сортових якостей насіння. Цьому напрямку наші спеціалісти приділяють значну увагу.

Використання ДНК-технологій дозволяє швидко визначити наявність патогенів рослин як в насінні, так і в польових умовах. Час виконання такого аналізу всього 3-5 годин. Створена лабораторія «Агроген» задовольняє не тільки внутрішні потреби селекціонерів, а й виконує аналізи на замовлення. ДНК-технології - це не тільки можливість слідкувати за процесами зміни ДНК, вони також дозволяють маніпулювати безпосередньо програмою розвитку рослини, один із прикладів – генетично модифіковані організми. Однак, робота із ДНК не обов’язково пов’язана із ГМО (термін визначено Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"), це і маніпуляції, які властиві природі але спрямовані людиною, як то, наприклад, спрямований мутагенез. Керування програмою записаною в послідовності ДНК можна не тільки на рівні первинного запису, а й на рівні блоків хромосом та геномів. За допомогою клітинних технологій ми маємо можливість створювати форми набагато швидше ніж класичними методами селекції. Справа в тому, що програма розвитку записана не тільки в хромосомах ядра (де знаходиться основний зміст) а й хромосомах, що містяться в цитоплазмі клітини (хлоропластах та мітохондріях). Наприклад, всім відома цитоплазматична чоловіча стерильність (ЦЧС) визначається програмою ядра та мітохондрій (органел клітини, що відповідають за енергетичне забезпечення).

Нашими спеціалістами розроблюються методи швидкого створення компонентів гібридів на основі Клітинних технологій. ВНІС використовує та приділяє значну увагу розвитку ДНК та клітинних технологій із розумінням того, що це селекційні інструменти 21 сторіччя.