Як обрати гібрид кукурудзи14.03.2019

Кукурудза в світовому сегменті вирощування зерна займає визначне місце. Господарське значення кукурудзи надзвичайно високе, оскільки це одна з культур, урожай якої використовують в різних галузях діяльності.

Зерно та зелена маса містять високу кількість крохмалю, як джерела енергії та інших поживних речовин, тому є невід'ємними компонентами в годівлі сільськогосподарських тварин. Завдяки вмісту легкозасвоюваного крохмалю, ксантофілів та лінолевої кислоти, що сприяє виходу якісної м'ясної та яєчної продукції, кукурудза важливий компонент в раціоні птиці. Більше 115 млн.т. зерна кукурудзи використовується для харчування людей в усьому світі, яке є джерелом крохмалю для харчування та промисловості. Використовується в фармацевтичній галузі, для виробництва біоетанолу та як ключова сировина для біогазу.

Так, в Україні, посівні площі під цією культурою істотно зростають (офіційні дані Міністерства аграрної політики http://www.minagro.gov.ua)

  •  2007р. – 1,9млн.га,

 2017р. – 4,5млн.га,

 2018р. – 4,6млн.га

Виробники насіння в усьому світі пропонують на даний час величезну гаму гібридів різного технологічного призначення з відмінними групами стиглості, господарськими характеристиками, рівнем урожайності, придатністю для різних ґрунтових і кліматичних умов.

Сучасному товаровиробнику досить складно прийняти рішення у виборі насіння гібриду кукурудзи, особливо в тому масиві інформації, який надходить з рекламної продукції.

Ми вважаємо, що необхідно акцентувати увагу на основних параметрах, які сприятимуть вибору «правильного гібриду» і отриманню максимального економічно ефективного урожаю:

  1. Цільове призначення- зерно товарне, зерно на корм, зерно для консервації на корм, силос, зелена маса на корм, біоетанол, біогаз.
  2. Кліматична зона вирощування – врахувати суму активних температур, середню багаторічну суму опадів за вегетацію, оцінити вірогідність весняних заморозків, посухи та дату початку осінніх опадів.Орієнтовним умовним показником є група стиглості в систематиці ФАО.
  3. Ґрунтові особливості та рельєф місцевості – гібриди по різному реагують на кислотність ґрунту, наявність ґрунтових вод в різних горизонтах і забезпеченість елементами живлення, гранулометричний склад ґрунтів на окремих полях, наявність схилів і інтенсивності освітлення.
  4. Система обробітку ґрунту – врахувати придатність гібриду для вирощування за різними технологіями обробітку ґрунту: традиційна, Мini-till,Strip-till, No-till. Звернути увагу на періодичність глибокого рихлення на полі.
  5. Система удобрення – важливий елемент технології вирощування, оскільки кукурудза потребує збалансованого забезпечення елементами живлення протягом вегетації в великій кількості. Існує висока відмінність гібридів, відносно вимог до мінерального живлення.
  6. Сівозміна – актуальним питанням є вибір гібриду для вирощування в монокультурі чи по іншим попередникам, оскільки інфекційне навантаження хвороб і шкідників істотно впливають на польову стійкість рослин до цих факторів.
  7. Система захисту рослин – генетична стійкість гібридів до хвороб та шкідників досить різноманітна і не забезпечує абсолютної стійкості, тому необхідно враховувати особливості кожного гібриду в конкретних умовах і фінансові можливості забезпечення технології.
  8. Технічні можливості господарства – наявність механізмів та агрегатів, які забезпечать якісне виконання всіх технологічних операцій в процесі вирощування (від обробітку ґрунту до збирання, сушки, зберігання).
  9. Реалізація генетичного потенціалу –існує велика відмінність в урожайності і якості зерна та силосу у гібридів різних груп стиглості і цільового призначення, тому необхідно адекватно оцінити весь комплекс технологічних операцій, які будуть застосовані на полі і, згідно цього, приймати рішення про вибір гібриду. Високо інтенсивні гібриди недоцільно висівати в обмежених технологічних умовах і, навпаки, немає сенсу додаткових витрат на середньо- і малопродуктивних гібридах.

Максимально реалізувати генетичний потенціал вибраний гібрид кукурудзи зможе за умови виконання рекомендацій оригінатора насіння відносно технології вирощування (ґрунтових умов, системи удобрення і захисту, густоти стояння рослин на момент збирання.)

Рекомендуємо диференційовано підходити до вибору гібридів кукурудзи для конкретного господарства і врахувати фактор наявності техніки для посіву та збирання, оскільки доцільно висівати на великих площах гібриди кількох груп стиглості, що буде підтверджено позитивним фінансовим результат.

Лінійка гібридів кукурудзи селекції ВНІС представлена різними групами стиглості - ФАО від 210 до 370. Всі наші гібриди адаптовані для вирощування за традиційною та енергозберігаючими технологіями, інтенсивного типу, істотно позитивно реагують на високі норми мінеральних добрив та на полив в степових районах. Забезпечують отримання високоякісного урожаю зерна в зонах помірного та достатнього зволоження на середньо забезпечених агрофонах більше 10т/га.

Відмінна особливість гібридів кукурудзи селекції ВНІС цепоєднання в генотипі високого рівня вологовіддачі зерна в стислі строки з високою урожайністю.

Так, в Чернігівській обл. на фоні N55P25K25збиральна вологість зерна кукурудзи з ФАО більше 300 в кінці листопада 2018рокустановила 20-21% при урожайності гібрида ВН 6763 – 10,8т/га, Тесла - 12,45т/га, Гран 1 – 12,5т/га, на фоні N35 в Полтавській обл. 10,6т/га, 13,2т/га та 13,7т/га відповідно по гібридам з вологістю 19-22%. У Вінницькій обл. на фоні добрив N65P15K15гібрид Гран 1 збирали 6 січня при урожайності 14,5т/га і вологості 21%.

Гібриди (ФАО 280-300) формують високий врожай зерна з вологістю 14-16% на вересень – жовтень в Полтавській, Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій і Тернопільській обл.: ВН 63 – 9,9-12,8т/га, Гран 5 – 10,1-12,4т/га та Гран 6 – 9,8-12,7т/га залежно від фону мінерального забезпечення.

Особливої уваги заслуговують гібриди ВН-63 та Гран 6, які на низькому фоні добрив N30P10K15 Черкаської та Чернігівської обл. мають стабільну по рокам урожайність 9,6-10,5т/га.

Для гібридів меншого періоду вегетації рекомендована густота на період збирання на високих агрофонах 90-95тис.шт/га західного, північного і центрального регіону. Так, урожайність у виробничих посівах в Тернопільській обл. Гран 220(ФАО 210) – 12,5-12,7т/га, Амарок (ФАО 220) – 11,7-12,7т/га, Гран 310 (ФАО250) – 12,9-13,6т/га, а на півночі Чернігівської обл. Амарок (N60) – 11,5т/га при вологості 14,2% в 2018р. та 10,6т/га в 2017р.

Урожайність гібридів кукурудзи на низьких агрофонах в екстремальних умовах посухи та високих температур Степу Дніпропетровської, Одеської та Харківської обл. коливається по рокам від 6,0 до 8,8т/га залежно від наявності вологи за вегетацію. Вищі результати, звичайно, у гібридів з ФАО більше 300.

Досвід господарства Луганської обл. свідчить про можливість посіву в ранні строки гібридів Гран 220 та Амарок на фоні N20, що дає змогу збирати урожай сухого зерна в серпні до 5т/га.

Отже, обґрунтований вибір гібрида кукурудзи селекції ВНІС для Вашого господарства, забезпечить рентабельність та прибуток.