Складові отримання високої економічної ефективності вирощування сільськогосподарських культур30.11.2018

Основні технологічні вимоги, котрі потрібно врахувати при плануванні виробництва в галузі рослинництва:

1.      Генетичний потенціал  сорту чи гібриду. Якісний сертифікований посівний матеріал

Товаровиробник має обґрунтовано обирати сорт чи гібрид, який максимально пристосований для окремого регіону, що забезпечить високу економічну вигоду при вирощуванні.

2.      Система обробітку ґрунту

Всі культурні рослини придатні для вирощування при різних системах обробітку грунту (традиційній, мінімальній, No-till, Strip-till) .

Глибокий обробіток ґрунту з осені забезпечує максимальне накопичення вологи за осінньо-зимовий період.

Вирівнювання ґрунту з осені дає змогу досягти оптимального гранулометричного складу та мінімальні втрати вологи на період весняного обробітку.

Якісний передпосівний обробіток на глибину загортання насіння та післяпосівне ущільнення ґрунту над насіниною створює оптимальні умови для одночасного  проростання всіх висіяних насінин.

3.      Система удобрення

Кількісний і якісний склад добрив, що будуть внесені, визначається виробником на підставі грунтових аналізів та відповідно до запланованого урожаю культури. Строки і дози внесення добрив залежать від особливостей системи обробітку грунту та технічних можливостей виконання технологічних операцій.

4.      Посів

Проводиться в максимально стислі строки після передпосівного обробітку грунту або прямим посівом (залежно від системи обробітку грунту та наявною в господарстві технікою). Строки посіву та глибина загортання насіння  ярих культур обумовлені наявністю в посівному шарі вологи та температурою грунту. Оптимальними для соняшнику та кукурудзи строками посіву є прогрівання грунту на 7-8С на глибині 8-10см. Густота посіву – рекомендована для кожного окремого сорту чи гібриду для певної зони вирощування з поправкою на схожість насіння згідно сертифіката.

5.      Система захисту рослин

Правильний вибір системи захисту рослин при вирощуванні сільськогосподарських культур  обумовлений грунтовими відмінностями поля, кількістю вологи за вегетаційний період, наявністю на полі патогенних збудників хвороб, особливостями сорту чи гібриду, який буде вирощуватися. Для гарантованого контролю бур'янів на посівах соняшнику, кукурудзи, сої та ріпаку доцільним є застосування гербіцидів грунтової дії.

6.      Збирання та зберігання

Своєчасне збирання без втрат в стислі строки забезпечує отримання максимального урожаю основної продукції з високими показниками якості. Зберігання в складських приміщеннях з дотриманням оптимальних режимів вологи та вентиляції дає змогу стабільно і тривалий термін утримувати якісні показники продукції на високому рівні. Реалізація високоякісної продукції забезпечує вагомий економічний ефект сільськогосподарського виробництва.