Що таке ФАО28.01.2019

Міжнародна організація з питань продовольства та сільського господарства при ООН (Food and Agricultural Organization) або скорочено FAO (ФАО) була заснована на конференції в Квебеці 16 жовтня 1945 р. ФАО діє як провідна установа, що займається проблемами розвитку сільськогосподарського виробництва в країнах «третього світу» в системі ООН. Розробляє прогнози розвитку світового сільського господарства, збирає статистичні дані про тенденції його стану. Девіз організації: «допомагаємо побудувати світ без голоду».

Кукурудза є однією з основних зернових культур в світі, тому з метою систематики та класифікації даних ФАО розробила модель, згідно якої всі сорти і гібриди кукурудзи було поділено на дев'ять основних груп з позначеннями - від 100 до 999. В цифровому виразі сотні визначають належність гібрида до групи стиглості, а десятки – положення в групі. В межах групи гібриди дещо відрізняються по періоду вегетації.

Згідно досліджень, різниця між гібридами на 0,1% сухої маси в початках відповідає в умовах центральної Європи одній одиниці в балах ФАО. Градація в 10 балів по ФАО відповідає 1-2 дням різниці по періоду досягнення стиглості в ідентичних умовах, або відмінності на 1-2% по вмісту сухої речовини для того ж строку збирання.

Саме така класифікація стала універсальною в світовому визначенні груп стиглості кукурудзи. Належність до групи стиглості по одиницях ФАО дає змогу умовно ідентифікувати гібрид в будь-якій країні світу і визначати його придатність для вирощування в тому чи іншому регіоні за призначенням, тобто виробник розуміє, чи достатньо буде в його регіоні теплого періоду до настання технічної стиглості.

Класифікація гібридів кукурудзи по ФАО

Вимоги до тепла

Групи стиглості

дуже ранньо-стиглі

ранньо- стиглі

середньо-ранні

середньо-стиглі

середньо-пізні

пізньо-стиглі

дуже пізньо-стиглі

Сума активних температур, С

2050-2100

2200

2400

2600

2800

3000

≥3000

Сума ефективних температур, С

850-900

900-1000

1100

1150

1200

1300

≥1350

Сума температур від сходів до викидання волоті, С

350

400

450

500

550

600

≥650

Сума температур від викидання волоті до воскової стиглості, С

350

400

450

500

550

600

≥650

Вегетаційний період, днів

80-90

90-105

105-115

115-120

120-130

135-140

≥150

Кількість листків на рослині, шт

12

12-14

14-16

17-18

19-20

21-23

≥23

Група стиглості по класифікації ФАО

100-149

150-199

200-299

300-399

400-499

500-599

≥600

    

Однак, систематизацію по групам стиглості відповідно класифікації ФАО, не слід розглядати як універсальний важіль у вирощуванні максимального урожаю кукурудзи. Ця класифікація відносна і кількість днів вегетації може варіювати в різних регіонах залежно від співвідношення теплих і холодних днів і ночей, характеру розподілу температур протягом вегетації, інтенсивності сонячної інсоляції, кількості опадів і забезпеченості рослин на полі елементами живлення, конкуренції з боку бур'янів, глибини основного обробітку ґрунту, гранулометричного складу, кислотності ґрунтів, водо- та повітропроникності кореневмісного шару, строків та густоти посіву окремого гібриду, енергія проростання та росту рослин і т.д.

Крім того, існує оцінка гібридів кукурудзи за індексом стиглості, що також є досить умовним і опосередкованим показником, який істотно варіює від біотичних і абіотичних чинників.

Тому виробнику необхідно інтегровано підходити до вибору потрібного для нього гібриду, враховуючи, як основну, класифікацію груп стиглості по ФАО, які дають можливість з високою вірогідністю визначити придатність гібриду для вирощування в даному господарстві.