Мінеральне живлення соняшника. Мезоелементи07.05.2020

 • Розглядаючи  мінеральне живлення соняшника в основу лягає, звичайно ж, азот, фосфор і калій. Але чи можна досягти рекордних урожаїв лише вносячи макроелементи? Відповідь - НІ.

 • Доведено,  що  20  елементів  належать  до  необхідних, оскільки  без  них  рослини  не  можуть  жити  і  їх  не  реально  замінити іншими елементами. 
  Це – кисень, вуглець, водень, азот, фосфор,  калій,  кальцій,  магній,  натрій,  сірка,  залізо,  хлор, марганець, бор, цинк, мідь, молібден, кобальт, ванадій, йод. 

 • Порівняно з N, P, K такі мезоелементи як кальцій, (Са) магній (Mg) та сірка (S) також в значній кількості поглинаються рослиною. Поговоримо про них.

 • Рекомендована норма внесення мезоелементів для соняшника на 1 тонну запланованого врожаю сірки -30 кг/га, магнію – 20 кг/га, та кальцію – 50 кг/га.

 • Сірка (S) 

 • Сірка відповідає за обмін та перенесенні речовин, в загальних процесах іонної рівноваги у клітинах рослин, входить до складу білків - один з вихідних продуктів для біосинтезу амінокислот. Сірка активізує процеси росту, сприяє поглинанню азоту рослинами, покращує стійкість до посухи, низьких температур, захворювань, тощо. За нестачі сірки знижується не лише урожайність соняшника, але й вміст олії в насінні.

 • Як визначити нестачу сірки у соняшника?

 • При візуальному аналізі дефіцит сірки часто плутають з дефіцитом азоту. В обох випадках спостерігається відставання рослин у рості, що супроводжується загальним пожовтінням листя. Сірка в рослині нерухома і не переміщається зі старого листя до молодого. При дефіциті сірки першими часто жовтіють молоде листя, тоді як при дефіциті азоту - старі.

 • На ґрунтах, бідних на сірку, потрібно планувати внесення цього елементу. Адже потреба соняшника в сірці втричі більша, ніж у зернових.

 • Джерело сірки для соняшника.
  Джерелом сірки можуть бути добре водорозчинні добрива: сульфат магнію, суперфосфат, сульфат амонію.

 • Сірка це весняне добриво, тому його внесення восени не рекомендовано, внаслідок можливого вимивання.

 • Нестача сірки в живленні культури проявляється на ґрунтах легкого гранулометричного складу, з кислою реакцією ґрунтового середовища, погано аерованих, з низьким вмістом органічних речовин.  

 •  Кальцій (Ca) 

 • Кальцій відповідає за регуляцію  водного, вуглеводного і азотного обміну речовин у рослині, - складова клітинних мембран. Так,  кальцій  підвищує  жаростійкість рослин, сприяє синтезу хлорофілу,  забезпечує добрий розвиток кореневої системи, сприяючи формуванню більшої кількості кореневих волосків, за допомогою яких із ґрунту до рослин надходить основна маса води й розчинених у ній поживних речовин.

 • Симптоми нестачі кальцію у соняшника.
  Дефіцит  кальцію  затримує  ріст  листків,  їх  жилки  буріють ,  на  них  спочатку  з’являються  світло‐жовті  плями (хлоротичність), потім вони відмирають. При цьому листки, які утворилися  раніше,  не  відчувають  його  нестачі  й  залишаються  нормальними: вони містять кальцію більше, ніж молоді листки, оскільки рослини не можуть його перерозподіляти.

 • Джерело кальцію.
  Кальцій міститься в гранульованому суперфосаті, кальцієвій селітрі.

 • Кальцій  потрібний  для  нормального  росту  надземних  органів  і  кореневої  системи  рослин.  У  рослини  він  надходить  упродовж  усього  періоду  активного  росту.

 • Магній (Mg)  

 • Магній  впливає на всі процеси у клітинах рослин, де відбувається передача хімічної енергії та її накопичення (фотосинтез, дихання, гліколіз). На  відміну  від  кальцію,  магній  рухливіший  і  може  перерозподілятися  рослиною: зі  старих  листків він  надходить  у  молоді,  а  після  цвітіння  –  з  листків  у  насіння.    Нестача  магнію  більше  впливає  на  розвиток  насіння.  

 • Симптоми нестачі магнію у соняшника.
  За дефіциту магнію в рослинах  листки  стають  блідими,  часто  з’являються  плями  на  старих  листках.  Пізніше  на  листках  між  жилками  з’являються  бурі  плями, тоді як жилки залишаються зеленими. Оскільки  магній  і  калій  є  антагоністами,  надмірне  внесення калійних добрив може спричинити нестачу магнію. На  відміну  від  калію,  він  легко  вимивається  з  ґрунту,

 • Магній  впливає  на  ріст  рослин,  тому  він  найбільш  потрібний на початкових етапах,  отже,  його  слід  вносити  в  основне  удобрення. Цей елемент також добре засвоюється через листя, у  10–15 разів швидше, ніж калій або фосфор.

 • Джерело магнію.
  Міститься у сульфаті магнію, каліймагнезії.

 • Зверніть увагу.

 • Слід зауважити, що кальцій з насінням виноситься близько 6 %, остання кількість повертається з рослинними рештками, магнію з насінням виноситься 20%, сірки - 17%. Також цікаве явище  синергізму  елементів,  яке  полягає  в  тому,  що  одні  підвищують  поглинання  та  позитивну  дію  інших  елементів (азот  –  магнію,  магній  –  фосфору, калій – марганцю і заліза, молібден – азоту, сірка – азоту, калію, міді, магнію і марганцю).

Автор. Ірина Гончарова
Агроном, менеджер з продажу насіння Всеукраїнського наукового інституту селекції.