Правильний гібрид – прибутковий урожай08.03.2019

Прибутковість виробництва продукції рослинництва – головний показник ефективного ведення господарства. Найбільш рентабельними культурами в сучасному рослинництві України залишаються цукровий буряк, соняшник, кукурудза, соя та озима пшениця. Зважаючи на зміни клімату та постійне вдосконалення селекціонерами культури соняшнику ареал його вирощування розширюється.

Для отримання високого економічного ефекту від вирощування соняшнику необхідно правильно підібрати гібрид, який матиме змогу повністю реалізувати свій генетичний потенціал урожайності у ґрунтових та кліматичних умовах певного регіону.

То як же ж обрати вірний гібрид?

Слід врахувати придатність гібриду для певної технології обробітку ґрунту, системи захисту та мінерального живлення, які будуть застосовані в господарстві. Проводити посів насінням високоінтенсивних гібридів на бідних ґрунтах із обмеженим мінеральним живленням недоцільно, оскільки це призведе до невиправданих витрат і недоотримання урожаю зерна.

Період вегетації рослин є одним із важливих критеріїв. Для прикладу, північні та західні області, де переважають бідніші по родючості ґрунти, значно збільшили посівні площі соняшнику із-за економічної привабливості культури. Оскільки соняшник – це культура «довгого дня», актуальною є проблема скоростиглості для цих регіонів. Можливість проведення механізованого збирання з низькою вологістю зерна надзвичайно важлива, оскільки осінні опади та тумани можуть бути причиною втрат урожаю.

Зусилля фахівців компанії ВНІС в селекції соняшнику спрямовані на вирішення питань підвищення урожайності, скоростиглості, генетичної стійкості до хвороб, нових рас вовчка соняшникового, стресових факторів середовища, придатності до вирощування на обмежених агрофонах за різних технологій обробітку ґрунту та захисту рослин...


Результатом кропіткої роботи селекціонерів Всеукраїнського наукового інституту селекції (ВНІС) на сьогодні є лінійка з 15 гібридів соняшнику, рекомендовані для вирощування за наступними гербіцидними технологіями:

- для традиційної технології вирощування – Українське сонечко, Заграва, Український F1, Атілла.

- стійкі до сульфонілсечовин (гербіцидів на основі трибенурон-метилу) – Сонячний настрій, Дракон, Матадор. Шенон, Фолк, Амато.

- толерантні до імідазолінонів – Армагедон, Карлос 105, Карлос 115, Євро.

  Кожен гібрид проходить випробування в різних кліматичних зонах на різних агрофонах. Виходячи з отриманих результатів надаємо аграріям рекомендації щодо доцільності вибору того чи гібриду залежно від умов вирощування.

Для зони достатнього і помірного зволоження Полісся та Лісостепу особливої уваги заслуговують створені скоростиглі гібриди Атілла, Українське сонечко, Карлос 105 та Євро з періодом вегетації 85-100. Ці гібриди придатні для вирощування за традиційною та безвідвальною (mini-till, strip-till, no-till) технологіями як в основних, так і в пожнивних посівах. Пожнивні посіви цими гібридами після озимого ячменю в лісостеповій зоні центральної України забезпечують отримання другого урожаю на рік від 1,4 до 2,0 т/га зерна соняшнику, що є вагомим внеском в економіку рослинництва. Для зони Степу ці гібриди рекомендовані для пожнивного посіву на поливі, внаслідок дефіциту вологи в червні – липні.

Для традиційної системи захисту рекомендовані гібриди Українське сонечко, Заграва, Український F1, Атілла які забезпечують високі показники урожайності навіть при мінімальній кількості внесення добрив, але істотно збільшують урожайність з інтенсивною технологією вирощування. Гібрид  Атілла у 2018 році сформував урожайність 3,92 т/га у Львівській обл., 3,81 т/га в Житомирській і 3,65 т/га в Чернігівській обл. Максимальний урожай 5,17т/га Українського сонечка був зафіксований в 2015р. після цукрового буряку в Уманському районі, а Українського F1 – 4,3 т/га у 2017р. у Львівській обл. Заграва має стабільний середній урожай незалежно від зони вирощування та технологій обробітку ґрунту - близько 2,7-3,4 т/га

При вирощуванні соняшнику за традиційною та мінімальною технологією обробітку ґрунту ми рекомендуємо застосування гербіцидів ґрунтової дії для гарантованого контролю однорічних бур'янів. Страхові гербіциди рекомендуємо використовувати за потреби.

Для гібридів нашої селекції, які стійкі до трибенурон-метилу, характерна позитивна реакція урожайності на високий агрофон. Дракон, Матадор та Сонячний настрій витривалі до дози 25 г/га гербіциду, а нові гібриди Амато, Шенон і Фолк придатні для вирощування при 50 г/га. Гібриди цієї групи рекомендовані для вирощуванні в умовах південного Лісостепу та Степу, мають істотну посухостійкість та стабільно високу урожайність. У нових гібридів Матадор, Амато і Фолк генетична стійкість до вовчка рас А-F, а Шенон генетично стійкий до рас A-G, що дає змогу рекомендувати ці гібриди для вирощування на полях із значним ступенем засмічення вовчком соняшниковим.

Найвищу екологічну пластичність і стабільно високий урожай зерна виявлено у гібридів Дракон, і Матадор. А також нові гібриди Амато, Фолк і Шенон за результатами випробування формують урожайність від 4,2 до 4,9 т/га навіть в зонах недостатнього зволоження, а середні по Україні показники у виробничих випробуваннях -  3,8-4,2 т/га.

Нівелювання проблеми шкодочинності вовчка соняшникового можливе шляхом генетичної стійкості та за допомогою хімічних засобів. Компанія ВНІС рекомендує лінійку гібридів, які поєднують в собі генетичну стійкість гібриду до гербіцидів групи імідазолінонів та до вовчку соняшникового рас А-Е – Карлос 105 і Карлос 115, та рас А-F – Армагедон та Євро. Для гібридів соняшнику цієї групи характерна висока посухостійкість та стабільність урожаю зерна в степових районах недостатнього зволоження.

Гібрид Армагедон відомий невибагливістю до умов вирощування в різних зонах і придатний для вирощування за мінімальними технологіями, а Карлос 105, Карлос 115 і Євро – гібриди інтенсивної технології і максимальний потенціал реалізують на культурних полях з високим агрофоном. В 2018 році на середньо забезпечених агрофонах ці гібриди формували в зоні Степу 2,3-3,1 т/га, в Лісостепу 2,8-3,4 т/га, а на Поліссі 3,2-3,8 т/га. Стабільна середня урожайність гібриду Армагедон незалежно від умов вирощування становить від 2,2-2,8 т/га в Степу до 2,9-3,6 т/га в Лісостепу та Поліссі.

Всі гібриди соняшнику компанії ВНІС позитивно реагують на полив в степовій зоні і забезпечують формування урожаю зерна на мінімальних дозах добрив (N10P26K26) понад 3,7 т/га.

Лінійка гібридів соняшнику від вітчизняного виробника насіння компанії ВНІС може забезпечити будь-які вимоги виробника, залежно від технології обробітку ґрунту та системи захисту рослин і мінерального живлення. Наявне насіння нових гібридів захищене від грибкових хвороб фунгіцидами і гарантує отримання дружних сходів завдяки високій схожості та енергії росту.