ОЗИМЕ ЖИТО. МІФИ ТА РЕАЛІЇ.13.09.2019

ОЗИМЕ ЖИТО. МІФИ ТА РЕАЛІЇ. Частина 2

Читати ОЗИМЕ ЖИТО. МІФИ ТА РЕАЛІЇ. Частина 1

  НАПРЯМКИ СЕЛЕКЦІЇ 

В сучасній селекції озимого жита актуальними залишаються вирішення питань:

  • підвищення урожайності,
  • стійкості до полягання,
  • стійкості до грибкових хвороб,
  • стійкості культури до стресових умов середовища вирощування (морозо- та холодостійкість, толерантність до посухи та високих температур),
  • стабільної високої якості зерна для харчового виробництва,
  • придатності зерна культури для годівлі тварин і птиці,
  • придатності для виробництва етанолу,
  • отримання високого урожаю якісної зеленої маси культури.

 СОРТ І ГІБРИД ОЗИМОГО ЖИТА

          Селекційна робота з озимим житом проводиться тривалий період в багатьох селекційних установах світу. Досягнуто істотних результатів по рівню урожайності та господарсько-цінних ознаках в Україні, Польщі, Німеччині, Білорусі, країнах Балтики (Латвія, Литва, Швеція). На даний час головним напрямком селекції є створення комерційних гібридів сільськогосподарських культур, які можуть забезпечувати ряд переваг над сортами.

Для культури озимого жита питання вибору насіння сорту чи гібриду досить актуальне, тому спробуємо поставити деякі акценти.

            Гібрид – це рослина, отримана в результаті схрещування двох різних батьківських форм. Гібриди F1 – ценащадки від схрещування двох батьківських гомозиготних ліній з високою специфічною комбінаційною здатністю і мають ефект гетерозису. Гібридні рослини перевищують по ряду господарсько-цінних показників вихідні батьківські компоненти. Максимальний ефект гетерозису проявляється в першому поколінні. В наступних поколіннях рівень гетерозису різко знижується. Необхідність поновлення посівного матеріалу гібриду – щорічна.

            Синтетичний сорт - це гетерозисна комбінація відповідного числа ліній, сібсів, клонів з високою загальною та специфічною комбінаційною здатністю. Синтетики створюються за оцінкою і добором вихідних компонентів, комбінаційною здатністю і врожайністю. В зв'язку з сильно вираженою системою самонесумісності у озимого жита (відсоток самозапилення менше 1%) гетерозис у синтетиків підтримується досить довго. Покоління F1 від панміктичного схрещування компонентів позначають - syn-1, покоління F2 - syn-2 і т.д. Синтетичний сорт, призначений для посіву у виробничих умовах, це переважно syn-2, syn-3 і syn-4. Високий рівень гетерозису в синтетичних популяціях зберігається протягом 3-4 поколінь, а потім поступово знижується. Необхідність поновлення  посівного матеріалу сорту-синтетика – 1 раз на 3 роки.

             Проведені досліди показали, що ефект гетерозису у озимого жита між двома лініями, які походять з однієї популяції, у сортовипробуванні становив 0,3-0,6 т/га або 3,9-10,3%. Ефект гетерозису між трьома лініями, похідними однієї популяції рівнявся 8,3- 15,2%, а чотирьохлінійних гібридів - від 12,2 до 18,7%. Збільшення чисельності ліній однакового генетичного походження в популяції syn-1 (понад шість) лише в окремих випадках істотно підвищувало врожайність зерна з одиниці площі.

             Проводилися випробування по пересіву гібридів протягом 4 поколінь та сортів-синтетиків жита протягом 17 поколінь. Насінництво вихідної популяція «гібриду» підтримувалася на просторово ізольованих ділянках і проводився пересів протягом 4 поколінь. Паралельно проводився висів сортів-синтетиків вітчизняного походження.

 Урожайність, т/га озимого жита залежно від покоління вирощування

Вихідна популяція

Урожайність, т/га в поколіннях

syn-1

syn-2

syn-3

syn-4

 

syn-15

syn-17

Syntetik-2 (UKR)

73,4

73,2

75,1

72,8

 

 

66,7

Syntetik-4 (UKR)

76,6

77,0

74,3

75,5

 

67,8

 

F1-4 (DE)

67,4

66,8

65,5

62,3

 

-

-

F1-4 (DE)

71,8

72,0

70,2

63,7

 

-

-

НІР 0,05

2,6

 

 

 

 

 

 

          Результати істотно не відрізнялися протягом поколінь, як було доведено ще в 2007 році селекціонером Віктором Скориком.